Home >

Exe Princep

L'hotel compta amb un saló interior amb una capacitat màxima d'unes 25 persones per la realització de conferències i esdeveniments professionals. Està dotat d'excel·lents equipaments tecnològics i audiovisuals. Consulta amb l'hotel per conèixer més detalls.

Saló interior

0 m²
  • Banquete: 0
  • Cocktail: 25
  • Escuela: 0
  • Forma U: 0
  • Imperial: 0
  • Teatro: 0